Images

TẢI VÀ CÀI ĐẶT GAME

Ngày đăng: 09-05-2024

ĐÂY LÀ GAME MÁY TÍNH (PC) - IOS/ANDROID KHÔNG THỂ CHƠI Tải xuống bản cài đặt game - Chọn 1 trong 2
 

STT Yêu cầu
Không có
Yêu Cầu
Máy đã có Kiếm Thế VNG
1


Link Chính : Google Driver


Link Chính :  Tải Trực Tiếp 

2


Link Phụ : MediaFire


Link Phụ : MediaFire

3

GIẢI NÉN CHƠI NGAY


Yêu cầu: Không

CẦN CÀI ĐẶT


Yêu cầu: Máy đã có PAK Kiếm Thế VNG