Images

HOẠT ĐỘNG BOSS

Ngày đăng: 09-05-2024

 Boss Võ Lâm Cao Thủ Cấp 55
 

Thời Gian Phần Thưởng

00:20 phút
 

09:30 phút
 

15:30 phút
 

19:30 phút
 

22:30 phút
 


Tổ Đội Kết Thúc Boss chủ PT nhận được :
 

3 vạn đồng thường
 

10 vạn mốc nạp
 

Vật phẩm rơi random khi giết boss :
 

Kim Nguyên Bảo
 

Huyền Tinh 4 , 5 , 6
 

Rương Mảnh ghép trang bị đồng hành
 

Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ (Sơ) Kim - Mộc - Thổ - Thủy - Hỏa
 

 Boss Võ Lâm Cao Thủ Cấp 75
 

Thời Gian Phần Thưởng

00:22 phút
 

09:32 phút
 

15:32 phút
 

19:32 phút
 

22:32 phút
 


Tổ Đội Kết Thúc Boss chủ PT nhận được :
 

5 vạn đồng thường
 

15 vạn mốc nạp
 

Vật phẩm rơi random khi giết boss :
 

Kim Nguyên Bảo
 

Huyền Tinh 4 , 5 , 6
 

Rương Mảnh ghép trang bị đồng hành
 

Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ (Trung) Kim - Mộc - Thổ - Thủy - Hỏa
 


 Boss Võ Lâm Cao Thủ Cấp 95
 

Thời Gian Phần Thưởng

00:25 phút
 

19:35 phút
 

22:35 phút
 


Tổ Đội Kết Thúc Boss chủ PT nhận được :
 

10 vạn đồng thường
 

20 vạn mốc nạp
 

Vật phẩm rơi random khi giết boss :
 

Kim Nguyên Bảo
 

Huyền Tinh 5 , 6 , 7
 

Rương Mảnh ghép trang bị đồng hành
 

Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ (Cao) Kim - Mộc - Thổ - Thủy - Hỏa
 


 Boss Tần Thủy Hoàng
 

Thời Gian Phần Thưởng

22:40 phút
 


Thưởng TOP gây dame sát thương boss Tần Thủy Hoàng :
 

Thủ Lĩnh bang hội nhận thưởng tại NPC Lễ Quan
 

Hạng 1 : Gây Sát Thương 80% Máu Boss 
 

1 Hòa Thị Ngọc (Không Khóa)
 

50 Vạn Đồng
 

2 Huyền Tinh 8 (Không Khóa)
 

Hạng 2 : Gây Sát Thương 50% Máu Boss 
 

1 Hòa Thị Ngọc (Không Khóa)
 

50 Vạn Đồng
 

2 Huyền Tinh 8 (Không Khóa)
 

Hạng 3 : Gây Sát Thương 20% Máu Boss 
 

1 Hòa Thị Ngọc (Không Khóa)
 

50 Vạn Đồng
 

2 Huyền Tinh 8 (Không Khóa)
 

Bang Hội Tiêu Diệt Boss Tần Thủy Hoàng
 

2 Hòa Thị Ngọc (Không Khóa)
 

100 Vạn Đồng
 

2 Huyền Tinh 8 (Không Khóa)
 

Vật phẩm rơi random khi giết boss :
 

Kim Nguyên Bảo
 

Huyền Tinh 6 , 7 , 8
 

Rương Mảnh ghép trang bị đồng hành
 

Mảnh ghép Ấn
 


 Boss Tiểu Tần Lăng
 

Thời Gian Phần Thưởng

00:25 phút
 

22:35 phút
 


Tổ Đội Kết Thúc Boss chủ PT nhận được :
 

10 vạn mốc nạp
 

Vật phẩm rơi random khi giết boss :
 

Kim Nguyên Bảo
 

Huyền Tinh 4 , 5 , 6
 

 

 Boss Tinh Anh Tần Lăng
 

 

Thời Gian Phần Thưởng

1 Tiếng - 1 Đợt
 


Vật phẩm rơi random khi giết boss :
 

Kim Nguyên Bảo
 

Huyền Tinh 4 , 5 , 6