Images

Gói quà tháng ưu đãi 300%

Ngày đăng: 15-05-2024

Hướng Dẫn Đăng Kí Gói Ưu Đãi
 

 Để đăng kí gói quà ưu đãi tháng, bạn cần có 1200 icon tương đương 1 triệu VNĐ
 

♦ Kiểm tra số Icon bạn đang có tại vật phẩm Túi Tân Thủ https://i.imgur.com/zU1OCYf.jpg
 

♦ Để mua Gói Quà Ưu Đãi Tháng các bạn mở giao diện  https://i.imgur.com/kgkUZms.jpg  Hành Trang (Phím tắt F2) 

     tìm vật phẩm  https://i.imgur.com/zU1OCYf.jpg  Túi Tân Thủ mở ra để mua
 

 Bước 1: Chọn dòng Nhận đồng nạp & Quà phúc lợi
 


 

 Bước 2: Chọn dòng Mua gói ưu đãi tháng 300%
 


 

 Bước 3: Khi mua thành công gói quà
 


 

Các Phần Quà Trong Gói Ưu Đãi
 

 Ngày đầu tiên sau khi đăng kí :

Nhận ngay 700 vạn đồng thường , 700 vạn mốc nạp , 1 Huyền Tinh 6 , 50 Vỏ Sò Vàng
 
 Các ngày tiếp theo :

Nhận ngay 100 vạn đồng thường , 100 vạn mốc nạp , 1 Huyền Tinh 6 , 50 Vỏ Sò Vàng
 
Gói quà có hạn sử dụng 30 ngày , mỗi ngày được nhận 1 lần, quên không nhận hôm sau vẫn có thể nhận bù cộng dồn,

khi nhận đủ 30 lần gói quà sẽ mất .