Images

Tinh Lực Hoạt Lực – Máy chủ Bích Huyết Kiếm

Ngày đăng: 14-05-2024


 Điều Kiện Mua Tinh Lực Hoạt Lực Giảm Giá
 

Để có thể mua tinh lực hoạt lực giảm giá 80% và 40% người chơi cần có điểm Năng động .
 

Điểm năng động có được khi tham gia cách hoạt động ingame
 

Dùng số điểm Năng Động có được và một lượng đồng cần thiết để mua tinh lực hoạt lực giảm giá 
 

♦ Kiểm tra số điểm hoạt động bạn đang có tại vật phẩm Túi Tân Thủ https://i.imgur.com/zU1OCYf.jpg
 

♦ Để mua Tinh Hoạt Lực các bạn mở giao diện  https://i.imgur.com/kgkUZms.jpg  Hành Trang (Phím tắt F2) 

     tìm vật phẩm  https://i.imgur.com/zU1OCYf.jpg  Túi Tân Thủ mở ra để mua
 


Bảng Giá Tinh Lực Hoạt Lực 
 

Mức Ưu Đãi Giảm Giá Điều Kiện Nhận Ưu Đãi Giá Tinh Hoạt Lực Ưu Đãi
Ưu đãi giảm giá 80%

♦ Đạt đủ 60 điểm năng động

mới có thể sử dụng mức giảm giá này
 

♦ Tiêu hao 60 điểm năng động

để tiến hành

mua tinh lực hoạt lực giảm giá
 

Trọn bộ giá :

7 vạn đồng 

Tiêu hao 60 điểm Năng Động mỗi lần mua
 
Nhận :

♦ Tinh Lực : 22500

♦ Hoạt Lực : 22500
 

Không giới hạn lượt mua trong ngày

Cứ đủ 60 điểm năng động 

là có thể mua

 
Ưu đãi giảm giá 40%

♦ Đạt đủ 30 điểm năng động

mới có thể sử dụng mức giảm giá này

♦ Tiêu hao 30 điểm năng động

để tiến hành

mua tinh lực hoạt lực giảm giá
 

♦ Đối với người chơi Đạt

Mức tích luỹ nạp 1000 vạn đồng 

♦ Không yêu cầu điểm năng động 

♦ Không bị trừ điểm năng động khi mua
 
Trọn bộ giá Tinh Lực Hoạt Lực :

19 vạn 5000 đồng 

Tiêu hao 30 điểm Năng Động mỗi lần mua

Nhận :

♦ Tinh Lực : 22500

♦ Hoạt Lực : 22500
 

Bộ Tinh Lực:

9 vạn 7500 đồng 

Tiêu hao 15 điểm Năng Động mỗi lần mua

Nhận :

♦ Tinh Lực : 22500

 

Bộ Hoạt Lực:

9 vạn 7500 đồng 

Tiêu hao 15 điểm Năng Động mỗi lần mua

Nhận :

♦ Hoạt Lực : 22500
 

Giới hạn lượt mua 1 lần trong ngày
 
Giá Chưa Được Ưu Đãi
Không Có Yêu Cầu
Trọn bộ giá Tinh Lực Hoạt Lực :

39 vạn 5000 đồng 

Nhận :

♦ Tinh Lực : 22500

♦ Hoạt Lực : 22500
 

Bộ Tinh Lực:

19 vạn 7500 đồng 

Nhận :

♦ Tinh Lực : 22500

 

Bộ Hoạt Lực:

19 vạn 7500 đồng 

Nhận :

♦ Hoạt Lực : 22500
 

Giới hạn lượt mua 1 lần trong ngày