Images

HOẠT ĐỘNG NGÀY

Ngày đăng: 09-05-2024

 Bao Vạn Đồng
 

Thời Gian Phần Thưởng

Cả Ngày
 

Mỗi Ngày 10 Nhiệm Vụ
 

1.000.000 EXP
 

1 Huyền Tinh 6
 

5 Vạn Bạc Khóa
 

3 Vạn Đồng Khóa
 

10 Điểm Uy Danh
 

 

 Bạch Hổ Đường
 

Thời Gian Phần Thưởng

Mỗi tiếng 1 lần

Trừ các giờ có tống kim
 

Mỗi Ngày 1 Lần Tham Gia
 

Phần thưởng được tính khi vượt qua Tầng 
 

1.000.000 EXP
 

1 Huyền Tinh 5
 

5 Vạn Bạc Khóa
 

3 Vạn Đồng Khóa
 

1000 Đồng Thường
 

2 Điểm Uy Danh
 

Giết boss thủ lĩnh mỗi tầng rơi random
 

Lệnh Bài Danh Vọng BHD Sơ - Trung - Cao
 
Huyền Tinh 4,5,6,7
 

Kim Nguyên Bảo
 

Mảnh Ghép Ấn
 

Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành
 

 

 Tiêu Dao Cốc
 

Thời Gian Phần Thưởng

0h30 đến 2h00

8h00 đến 23h00

không tham gia được trong giờ tống kim
 

Mỗi Ngày 1 Lần Tham Gia
 

Phần thưởng được tính khi vượt qua Ải 
 

1.000.000 EXP
 

1 Huyền Tinh 5
 

5 Vạn Bạc Khóa
 

3 Vạn Đồng Khóa
 

1000 Đồng Thường
 

1 Mảnh Ghép Ấn
 

2 Điểm Uy Danh
 

 

 Quân Doanh
 

Thời Gian Phần Thưởng

Mỗi tiếng 1 lần

Trừ các giờ có tống kim
 

Mỗi Ngày 1 Lần Tham Gia
 

Phần thưởng được tính khi giết boss cuối phó bản QD
 

4 Huyền Tinh 5
 

5 Vạn Bạc Khóa
 

5 Vạn Đồng Khóa
 

20 Vạn Mốc Nạp
 

1 Mảnh Ghép Ấn
 

 

 Chiến Trường Tống Kim
 

Thời Gian Phần Thưởng

11h00' - 21h00' - 23h00'
 

Mỗi Ngày 3 Trận
 

Phần thưởng TOP trận 21h00' hàng ngày
 

Hạng 1 : 20 vạn đồng thường
 

Hạng 2 - 3 : 15 vạn đồng thường
 

Hạng 4 - 20 : 10 vạn đồng thường
 

Phần thưởng tích lũy điểm mỗi trận
 

Tích lũy : 1500 - 2400 điểm

3.000.000 EXP

3 vạn đồng khóa

5 van bạc khóa

2 Huyền Tinh 5
 

Tích lũy : 2400 - 5000 điểm

5.000.000 EXP

1 vạn đồng thường

5 vạn đồng khóa

15 van bạc khóa

1 Huyền Tinh 6

5 điểm uy danh
 

Tích lũy : 5000 - 7000 điểm

5.000.000 EXP

3 vạn đồng thường

7 vạn đồng khóa

25 van bạc khóa

2 Huyền Tinh 6

7 điểm uy danh

15k mốc nạp
 

Tích lũy : 7000 - 10000 điểm

5.000.000 EXP

5 vạn đồng thường

10 vạn đồng khóa

35 van bạc khóa

1 Huyền Tinh 7

10 điểm uy danh

20k mốc nạp
 

Tích lũy : 10000 - 15000 điểm

5.000.000 EXP

7 vạn đồng thường

15 vạn đồng khóa

45 van bạc khóa

2 Huyền Tinh 7

15 điểm uy danh

25k mốc nạp

Danh Hiệu - Vòng Sáng : Chiến Quốc Nguyên Soái
 

Tích lũy : 15000 - 30000 điểm

5.000.000 EXP

10 vạn đồng thường

15 vạn đồng khóa

50 van bạc khóa

2 Huyền Tinh 7

20 điểm uy danh

30k mốc nạp

Danh Hiệu - Vòng Sáng : Chiến Quốc Nguyên Soái
 

Tích lũy : Trên 30000 điểm

5.000.000 EXP

15 vạn đồng thường

15 vạn đồng khóa

50 van bạc khóa

2 Huyền Tinh 7

25 điểm uy danh

35k mốc nạp

Danh Hiệu - Vòng Sáng : Chiến Quốc Nguyên Soái
 

 

 Săn Boss Hải Tặc
 

Thời Gian Phần Thưởng

Cả Ngày
 

Mỗi Ngày 6 nhiệm vụ

Cộng dồn tối đa 36 nhiệm vụ
 

Boss Hải Tặc Cấp 55 : 1 Danh Bổ Lệnh
 

Boss Hải Tặc Cấp 65 : 2 Danh Bổ Lệnh 
 

Boss Hải Tặc Cấp 75 : 3 Danh Bổ Lệnh
 

Boss Hải Tặc Cấp 85 : 4 Danh Bổ Lệnh 
 

Boss Hải Tặc Cấp 95 : 5 Danh Bổ Lệnh 
 

 

 Lâu Lan Cổ Thành
 

Thời Gian Phần Thưởng

Cả Ngày
 

Mỗi Ngày 2 Tiếng Trong Lâu Lan
 

 EXP x 10 lần so với quái thường
 

random rơi

Bạc khóa - Đồng khóa - Bảo vật Lâu Lan