Images

ĐIỂM NĂNG ĐỘNG INGAME

Ngày đăng: 14-05-2024

Điểm năng động là gì? Cách nhận điểm năng động
 

Điểm Năng Động là điểm dùng để mua tinh lực hoạt lực giảm giá tại máy chủ Kiếm Đạo

Tham gia tất cả các hoạt động tại máy chủ Kiếm Đạo bạn sẽ kiếm được điểm Năng Động

Các hoạt động được thưởng điểm năng động và số điểm được thưởng:

Hoạt Động Phần Thưởng Điểm Năng Động
Bao Vạn Đồng
Hoàn thành 10 nhiệm vụ nhận : 2 điểm Năng Động
 
Tiêu Dao Cốc
Vượt thành công mỗi ải Tiêu Dao Cốc nhận : 2 điểm Năng Động
 
Bạch Hổ Đường
Vượt qua mỗi tầng Bạch Hổ Đường nhận : 2 điểm Năng Động
 
Nhiệm Vụ Truy Nã
Mỗi khi hoàn thành 1 nhiệm vụ Truy Nã nhận: 1 điểm Năng Động
 
Thương Hội
Hoàn thành 40 nhiệm vụ thương hội nhận : 20 điểm Năng Động
 
Đoán Hoa Đăng (thứ 2,4)
Trả lời 30 câu hỏi Hoa Đăng nhận :10 điểm Năng Động
 
Boss Võ Lâm Cao Thủ
Tổ đội tiêu diệt boss Võ Lâm Cao Thủ nhận:


Tổ đội tiêu diệt boss 55 nhận : 2 điểm Năng Động
 

Tổ đội tiêu diệt boss 75 nhận : 3 điểm Năng Động
 

Tổ đội tiêu diệt boss 95 nhận : 5 điểm Năng Động
 

Boss Tần Thủy Hoàng
Tổ đội kết Liễu Tần Thuỷ Hoàng nhận: 20 điểm Năng Động
 
Công Thành Chiến
Bang hội đạt Top điểm tích lũy trong hoạt động Công Thành Chiến :


Thành viên bang hội Top 1 nhận: 10 điểm Năng Động
 

Thành viên bang hội Top 2 nhận: 8 điểm Năng Động
 

Thành viên bang hội Top 3 nhận: 6 điểm Năng Động
 

Thành viên bang hội Top 4 nhận: 4 điểm Năng Động
 

Chiến Trường Tống Kim
Đạt tích lũy tống kim:


1500-2400 điểm tích lũy nhận : 2 điểm Năng Động
 

2400-5000 điểm tích lũy nhận : 4 điểm Năng Động
 

5000-7000 điểm tích lũy nhận : 6 điểm Năng Động
 

7000-10000 điểm tích lũy nhận : 8 điểm Năng Động
 

10000-15000 điểm tích lũy nhận : 10 điểm Năng Động
 

15000-30000 điểm tích lũy nhận : 15 điểm Năng Động
 

30000 Trở lên điểm tích lũy nhận : 20 điểm Năng Động
 

Quân Doanh
Tiêu diệt boss trong phó bản Quân Doanh: 5 điểm Năng Động
 
Tranh Đoạt Lãnh Thổ
Thành Viên Bang Hội có tham gia và đạt đủ 800 điểm tích lũy


♦ Bang Hội thành công chiếm được lãnh thổ nhận : 20 điểm Năng Động
 

Thi Đấu Môn Phái
Báo Danh TĐMP nhận : 2 điểm Năng Động


Top Cường 16 nhận:
 

♦ Top cường 9 – 16 nhận : 5 điểm Năng Động
 

♦ Top cường 5 – 8 nhận : 7 điểm Năng Động
 

♦ Top cường 3 – 4 nhận : 10 điểm Năng Động
 

♦ Top cường 2 nhận 15 điểm Năng Động
 

♦ Tân Nhân Vương nhận : 20 điểm Năng Động
 

Trứng Du Long
Mở Trứng Du Long nhận : 2 điểm Năng Động
 
Liên Đấu
Túi quà Liên Đấu khi thắng trận mở ra nhận được : 2 điểm Năng Động